Stacioni Meteorologjik - Rruga Sami Frashëri

Stacioni Meteorologjik - Ura e Tabakëve